top of page
Home: Welcome

Vi tilbyr service og reparasjoner på de aller fleste maskiner.

Home: Products
Home: Contact

Effektiv problemløser

Vi ønsker å være den du ringer til når du har problemer, eller trenger vedlikehold.
Vi innehar over 18 års erfaring på området, og har reist i servicebil siden 2006.
Vi har diagnoseutstyr til de fleste landbruksmaskiner, og kan hjelpe uansett hva det måtte være.

Vi har allsidig bemanning som utfyller hverandre godt, og er derfor dyktige på mange områder.

bottom of page